ALIMARA NEWS

7 de març de 2023

CONSTRUINT EL MILLOR HOTEL SOSTENIBLE

L'Hotel Alimara ha estat un dels 5 hotels seleccionats de Barcelona per participar en un programa pilot que avalua de quina manera podem adaptar els millors hotels de Barcelona per convertir-los en un espai sostenible i de baix impacte mediambiental.

El projecte CIRC HOTEL creat pel Club EMAS té l'objectiu de traslladar el concepte d'economia circular i de simbiosi al sector dels serveis turístics (allotjaments).

Pretén aconseguir-ho mitjançant actuacions pràctiques de prevenció, reutilització i transformació de materials per tal de reduir la generació de residus i trobar solucions dins del mateix hotel o amb altres organitzacions, així com crear nous productes que tinguin un alt valor comercial, ambiental i social.

sostenibilitat en hotels

SER MÉS SOSTENIBLE: EL REPTE DELS HOTELS DEL SEGLE XXI

El Club EMAS és una associació privada, sense ànim de lucre, formada per empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions, que tenen l'objectiu en comú de millora ambiental, materialitzada en la seva participació amb el sistema comunitari de gestió i auditories ambientals (EMAS).

Les empreses i organitzacions que formen part del Club EMAS es caracteritzen pel seu esforç voluntari en defensa del medi ambient més enllà del compliment de la legislació ambiental.

El 23 de febrer el Club EMAS va presentar els resultats del seu estudi i les conclusions de bones pràctiques que els hotels poden aplicar des de ja per ser més sostenibles.

L'Hotel Alimara, juntament amb la resta de participants del projecte, van explicar la seva experiència a través de la ponència de la seva directora, Eva Izquierdo, i els canvis que han aplicat per ser més responsables amb el medi ambient i participar de manera activa en l'economia circular.